Specijalne radne grupe UPK

U okviru udruženja UPK formirana su tela sačinjena od ljudi sa stručnim integritetom, oslanjajući se na komunikaciju i solidarnost među kolegama, koja se bave konkretnim temama. Cilj svake grupe je da stručnim delovanjem pomogne kolegama u svakodnevnom radu kao i da ponudi rešenja za unapređenje zdravstvenog sistema. Molimo kolege i naše uvažene članove koji smatraju da mogu da doprinesu radu ovih grupa svojim znanjem i stručnim angažovanjem, da nam se jave preko email adrese ili kontakt forme na sajtu.

1. Operativna grupa epidemiologa

Ova grupa je fokusirana na analizu trenutnog stanja epidemije COVID-19 u Republici Srbiji i davanje preporuka za dobru epidemiološku praksu u toku i nakon epidemije. Akcenat je na prilagođavanju postojećih svetskih protokola dobre prakse za naše uslove i edukaciji kolega i građana na temu važnosti i koristi epidemioloških mera koje se sprovode. Grupa je sačinila listu predloga za borbu protiv epidemije koju je poslala Ministarstvu zdravlja i otvorena je za saradnju na razbijanju strategije po svakom navedenom aspektu.

Predlog mera prevencije po nivou rizika

Paket mera za ugostiteljske objekte

2. Operativna grupa za terapijiske i kliničke aspekte

Ova grupa je fokusirana na analizu trenutnog stanja i unapređenje protokola za kliničke i terapijske aspekte. Ideja je da se aktivno ispituju mišljenja i potrebe kolega i to koristi za pripremu protokola za dobru praksu i unapređenje organizacije zdravstvenog sistema na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou. Ideja je da se obradjuju goruće teme, i edukacijom pomogne kolegama da se izbore sa svim situacijama u radu sa kovid i ne-kovid pacijentima. Grupa je sačinila listu predloga na kojima treba raditi koju je poslala Ministarstvu zdravlja i formirala timove posebnih specijalizacija koje bi se fokusirale na razvijanje specifičnih protokola. 

3. Operativna grupa za organizacione aspekte u zdravstvu

Dugogodišnji nagomilani problemi u sistemu zdravstva koji su doveli do porasta nezadovoljstva građana u vezi dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, nezadovoljstva zdravstvenih radnika svojim statusom, te porastom troškova, kulminirali su u doba COVID-19 pandemije. Zato je formirana ova grupa u cilju rada na unapređenju zdravstvenog sistema i postavljanja struke tamo gde joj je mesto a sve u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja nacije. Grupa je sačinila listu predloga kako započeti reformu zdravstva kroz jasne i konkretne predloge za dobrobit celog društva. 

4. Operativna grupa za zaštitu prava lekara

Ova grupa je fokusirana na pravna pitanja vezana za zdravstvo. Za cilj ima zaštitu kolega koji doživljavaju povrede prava koje se vezuju za njihovu delatnost pružanja lekarske pomoći, zastrašivanje i različite vrste pritisaka. Radom na pojedinačnim slučajevima zaštite prava lekara, posebno mladih lekara, ova grupa radi na poboljšanju zdravstvenog sistema na duge staze u pokušaju da spreči odlazak mladih lekara iz zemlje. Svi lekari, bez obzira da li su članovi UPK ili ne, mogu da poverljivo kontaktiraju ovu grupu preko email adrese (upk.pravalekara@gmail.com) i naš tim će ispitati svaki slučaj i pravno reagovati ako za to postoji osnova.

Kontaktirajte nas