Kao lekari koji su položili zakletvu u kojoj, između ostalog piše, ‘’održavaću svim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja’’, smatramo da nam je moralna i profesionalna obaveza da ukažemo na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo. Naša ljudska i profesionalna reakcija na stvarnost sa kojom se medicinski radnici svakodnevno susreću u svom radu, dovela je do ove inicijative.

Tehnički organizatori su prvi potpisnici proglasa. Ne postoje formalni organizatori mimo potpisnika proglasa i on pripada svima nama.

Otvoreno pismo Vladi RS i ostalim nadležnim institucijama

 

Mi, dole potpisani, odlučujemo se na javno istupanje jer ne vidimo drugo rešenje za javno-zdravstvenu katastrofu u kojoj se naša država nalazi. Ne samo Hipokratova zakletva, već i opšta etika nalaže da ukažemo na probleme koji su zdravstvene radnike doveli u ovu situaciju i otežavaju im dalji rad. U interesu je javnosti da se ovi problemi istraže, odgovorni pojedinci i institucije procesuiraju i naprave koraci ka zdravstvenom sistemu bez straha i prevage politike nad stručnošću.

Potpuno popuštanje protivepidemijskih mera u predizbornom periodu (mitinzi, utakmice, turniri, proslave i sl.) je dovelo do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom i to se nikako ne može opravdati stručnim motivima. Konfuzija povodom broja obolelih i preminulih je izazvana neslaganjem sa statističkim i epidemiološkim očekivanjima, saznanjima iz svakodnevnog rada, te kontradiktornim izjavama u javnosti. Sve to je ozbiljno uzdrmalo zdravstveni sistem i narušilo poverenje i građana i lekara u isti. Sa tim u vezi želimo da se oštro ogradimo od republičkog Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19.

  1. Tražimo da se javnosti objasni nadležnost nad bazom iza COVID portala, a zatim organizuje postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih, obolelih i umrlih od kovida-19, kako u opštoj populaciji, tako i među zdravstvenim radnicima. Ako se utvrdi da su podaci bili namerno zataškavani, za odgovorne koji su u tome svesno i namerno učestvovali treba tražiti profesionalnu, a i svaku drugu odgovornost.
  2. Tražimo da odgovornost za nastalu štetu preuzme Krizni štab u celini i da se formira novi Krizni štab koji bi činili eksperti sa dokazanim stručnim i moralnim kvalitetima. Javnosti i novim članovima bi pod hitno trebalo razjasniti uzroke neuspeha trenutnog Kriznog štaba.
  3. Tražimo da se stane na put zastrašivanju i politizaciji koji i inače, a naročito u epidemiji, ometaju dobru praksu i narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika.
  4. Pozivamo vlasti da brzo reaguju u skladu sa teškom trenutnom situacijom. Pozivamo građane da poštuju epidemiološke preporuke uprkos njihovom kasnom dolasku. 
  5. Pozivamo kolege da stanu uz nas, jer jedini način da pobedimo strah koji vlada u zdravstvu je da svi stanemo zajedno.
Kontaktirajte nas