O nama

O udruženju

Nakon inicijative ‘’Ujedinjeni protiv kovida’’ iz jula meseca 2020. kada je otvoreno pismo potpisalo najpre 350 lekara, a u danima koji su usledili broj potpisnika  se povećao na skoro 3000, u razgovorima među nekoliko hiljada lekara pojavila se jasna želja za formalizacijom inicijative. To je učinjeno kroz formiranje udruženja koje bi moglo da predstavlja kanal komunikacije za mnoge u struci, među sobom ali i prema javnosti, koji imaju šta da kažu u vezi sa situacijom koja nas je kao državu i društvo pogodila pojavom pandemije KOVID-19. Kroz brojne diskusije, i veliki broj zapažanja i predloga od strane lekara potpisnika došlo se do jasnog stava da u budućnosti jedan od osnovnih ciljeva udruženja treba da bude i reorganizacija, modernizacija, i konsolidacija zdravstvenog sistema, od koje bi koristi imali pre svega građani kroz poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga ali i lekari kroz poboljšanje uslova rada i podizanje standarda.

Ciljevi UPK

‘’Ujedinjeni protiv kovida’’ će biti pre svega strukovno udruženje, koje će kroz angažovanje samih lekara koji su deo sistema pokušati da taj sistem načini boljim. Neki od ciljeva su rad na edukaciji i zdravstvenoj prosvećenosti stanovništva u cilju prevencije, racionalna organizacija primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, izrada strategije lečenja ‘’non-covid’’ pacijenata, depolitizacija i utvrđivanje načina izbora rukovodećeg kadra uz veće učešće zaposlenih, zaštita zdravstvenih radnika od političkog progona i mobinga, slobodno istupanje zaposlenih u javnosti i poništavanje uredbi o zabrani istih, funkcionalan sistem ocenjivanja uspešnosti i zadovoljstva zaposlenih rukovodećim kadrom-menadžmentom, stručno usavršavanje itd. Konstruktivni i korektivni predlozi biće usmereni i prema Ministarstvu zdravlja i državnoj upravi, Lekarskoj komori Srbije, Zajednici medicinskih fakulteta, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i svim ostalim relevantnim institucijama. Uz jasan otklon od nepotizma, partijiske pripadnosti, ljudi na rukovodećim pozicijama sa materijalnim pretenzijama, osoba sklonih korupciji i svega onoga što naše zdravstvo decenijama unazad opterećuje pokušaćemo da izgradimo sistem u kome lekari, medicinske sestre, tehničari i sav ostali kadar mogu da rade ponosno, slobodno i posvećeno, i da za to budu adekvatno plaćeni. 

Članovi UPK

Obzirom na trenutni fokus vezan za pandemiju Kovid 19 i epidemiološku situaciju u zemlji i svetu pri udruženju su već formirana tela sačinjena od ljudi sa stručnim integritetom, oslanjajući se na komunikaciju i solidarnost među kolegama, koja se bave konkretnim temama. O svakoj grupi posebno možete čitati ovde. 

Organi udruženja su Skupština, Izvršni odbor, Savet i predsednik. Skupština udruženja je donela Statut koji možete pročitati ovde. 

Matični broj udruženja: 28307195; PIB: 112116442 

Datum osnivanja: 17. 8. 2020.

Izvršni odbor udruženja

Savet udruženja

Kako se pridružiti

Ako ste potpisali inicijativu, niste automatski i član udruženja ali to možete postati jednostavnim popunjavanjem našeg formulara. Ako želite da povučete svoj potpis ili članstvo kontaktirajte nas preko emaila ili kontakt forme na sajtu.

Udruženje će biti otvoreno za sve lekare  koji žele da bilo samo članstvom bilo aktivnim učešćem u radu daju svoj doprinos u daljoj borbi. Članstvo u udruženju će biti besplatno. Sastav i struktura daljih stručnih tela biće pravljeni na principu dobrovoljnosti i slobodnih izbora svakog od lekara budućih članova koji će zahvaljujući energiji, entuzijazmu i kreativnosti koju poseduju menjati svet oko sebe na bolje. Svi su dobrodošli. Svi predlozi su dobrodošli. Svaka podrška drugih strukovnih udruženja je dobrodošla. Bez ikakve želje da se bavimo politikom, a sigurno ne na onaj način na koji je ista u našoj zemlji prepoznata, ovo će biti dobronamerna borba da uspostavimo zdravstveni sistem koji će funkcionisati na principima izvrnosti a ne negativne selekcije, koja je u našoj struci, ali nažalost i u društvu, veoma prisutna decenijama iza nas.

Uslovi korišćenja

Udruženje građana Ujedinjeni protiv kovida polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje i neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava udruženja i podložno je tužbi. Korišćenje sadržaja ili delova sadržaja sa našeg sajta je slobodno, uz obavezno navođenje izvora i linkovanje ka sajtu www.ujedinjeni-protiv-kovida.net

Kontaktirajte nas