Kontakt sa Ministarstvom zdravlja RS

Na ovoj stranici možete videti zahteve udruženja prema Ministarstvu zdravlja kao i izveštaje sa sastanaka.

Kontaktirajte nas

Tema - Kršenje prava lekara

Dopis zahteva za sastanak poslat 21. 9. 2020.  - pročitajte dokument

Izveštaj sa sastanaka - pročitajte dokument

Udruženje UPK je 6. 10. 2020. uputilo zahtev direktno ministru zdravlja za aktiviranje Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i vraćanje nadležnosti ovom telu koje obavlja Krizni štab. - pročitajte dokument

Specijalne radne grupe UPK su sastavile listu stručnih preporuka za poboljšanje borbe protiv epidemije koje je udruženje poslalo MZ 14. 10. 2020. kada smo održali i konferenciju za štampu da ih promovišemo:

  1. Epidemiološke preporuke
  2. Kliničke i terapijske preporuke

UPK zvanično dobio potvrdu da je bilo ko pročitao i uvažio ove predloge.

Tema - Epidemiološka situacija i prethodni zahtevi

Dopis zahteva za sastanak poslat 4. 11. 2020.  - pročitajte dokument

Saopštenje tema sastanka 21. 11. 2020. - pročitajte

Izveštaj sa sastanaka - pročitajte

Predstavnici udruženja „Ujedinjeni protiv kovida“ (UPK) predali su danas, na Dan ljudskih prava, predlog Strategije suzbijanja epidemije virusa korona u Republici Srbiji. Kopija predloga predata je na pisarnici Ministarstva zdravlja, Instituta "Batut" kao i kabineta predsednice Vlade. Ovaj dokument sastavili su između ostalih i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, javnog zdravlja, imunologije, kliničke biohemije, pulmologije i infektologije iz UPK, uz podršku velikog broja građana i 39 inicijativa i organzacija civilnog društva.

Strategija sadrži oko 40 tema sa mnoštvom konkretnih predloga obuhvaćenih kroz 5 oblasti a tiču  se epidemiološkog nadzora, logističkih rešenja, vakcinacije stanovništva, izostale edukacije i obavezama institucija. Dokument takođe nudi pregled situacije u petom talasu epidemije koji je na izmaku i koji je pokosio stanovništvo Srbije jer nisu preduzete odgovarajuće mere, ali podseća i na prethodne dopise UPK institucijama koji su ostali neodgovoreni. 

Od institucija smo zahtevali da se priložena strategija uvaži, primeni ili da nam se pismeno obrazlože razlozi za odbijanje. Dopisi su takođe istakli da smo spremni za saradnju po pitanju daljeg razrađivanja ideja koje su iznete u strategiji.

UPK je ovaj dokument predao danas, 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava želeći simbolično da podseti na to da su pravo na život i zdravstvenu zaštitu najvažnija ljudska prava.