Kontakt sa Lekarskom komorom Srbije

Na ovoj stranici možete videti zahteve udruženja prema Lekarskoj komori Srbije.

8. 2. 2021. Udruženje Ujedinjeni protiv kovida podnelo je Prvostepenom sudu časti regionalne Lekarske komore Beograda prijavu protiv prof. dr Branimira Nestorovića zbog povrede Etičkog kodeksa LKS. - pročitajte dokument

UPK će nastaviti da se, pravnim sredstvima koja su im na raspolaganju, bore protiv akata i radnji kršenja lekarske etike i profesionalnih stavova i standarda koje su usvojile ugledne i verodostoje međunarodne medicinske institucije, kao i zakonodavstvo i ostala medicinska normativa Republike Srbije.

26. 11. 2020. LKS nam je poslala odgovor na naš dopis od 3. 11. 2020.  - pročitajte dokument

20. 11. 2020. UPK je poslalo ponovni zahtev za ostvarivanje prava na informisanost o radu LKS. - pročitajte dokument

3. 11. 2020. udruženje UPK je poslalo zahtev radi ostvarivanja prava na informisanost o radu LKS na koji imaju pravo po članu 60. Statuta LKS. U ovom zahtevu UPK navodi niz okolnosti zbog kojih je LKS imala obavezu da reaguje tokom epidemije i traži da LKS dostavi u pisanoj formi sve aktivnosti koje je LKS imala od 1. februara 2020. godine u vezi sa dolazećom, a kasnije i otpočetom epidemijom i to njeni organi: Skupština, Upravni odbor, Etički odbor i direktor LKS. Uz to zatražene su fotokopije zapisnika sa sednica svih organa, sve odluke kao i aktivnosti Etičkog odbora po pitanju dopisa naših kolega o dr Branimiru Nestoroviću. Udruženje UPK nije dobilo odgovor na ovaj zahtev. - pročitajte dokument

21. 4. 2020. ovi lekari elektronskom poštom dobijaju odgovor od dr Milana Dinića, direktora LKS, kojim on potvrđuje prijem dopisa i obaveštava ih da zbog specifičnosti situacije u ovom momentu nije moguće organizovati sednicu Etičkog odbora LKS,
te da će im dopis biti prosleđen na razmatranje čim to bude bilo moguće.

Zbog toga istog dana ove kolege šalju dopis lično dr Goranu Bogdanoviću, predsedniku Etičkog odbora LKS, naglašavajući da je po Statutu LKS jedino on ovlašćen da sazove sednicu Etičkog odbora. Po našim saznanjima sednica nikad nije održana, niti su lekari dobili odgovor na ovaj dopis. - pročitajte dokument

15. 4. 2020. su elektronskom poštom poslali podsetnik. 

10. 4. 2020. naši uvaženi stručnjaci: prof. dr Slobodan Savić, prof. dr Đorđe Alempijević, prof. dr Srđan Milovanović, prim. dr Elizabet Paunović i prof. dr Aleksandar N. Nešković su poslali zahtev direktoru i Etičkom odboru Lekarske komore Srbije da postupe po zakonu i izjasne se o izjavama dr Branimira Nestorovića i pokrenu postupak disciplinske odgovornosti, na šta još uvek više od šest meseci kasnije, nisu dobili odgovor. - pročitajte dokument

Kontaktirajte nas