Klinički i terapijski aspekti

Kliničke manifestacije infekcije COVID-19

POČETNA Uvod Infekcija nastaje u kontaktu sa inficiranom osobom bez obzira da li osoba ima simptome ili ne pri čemu su za transmisiju najvažnije respiratorne kapljice dijametra većeg od 5-10 μm. One nastaju pri kijanju i kašljanju, kao i pri govoru i pevanju. Prenošenje aerosolom (najsitnijim česticama koje lebde u vazduhu), bez direktnog kontakta sa …

Kliničke manifestacije infekcije COVID-19 Read More »

industry, sunrise, air

Aerozagađenje i COVID-19 infekcija

Autor: Prof. dr Dragana Jovanović, pulmolog POČETNA Zagađenje vazduha Zagađenje vazduha generalno se javlja kao mešavina gasovitih, isparljivih, poluisparljivih materija i “suspendovanih” čvrstih čestica. Pritom se tačan sastav veoma razlikuje od mesta do mesta i najviše zavisno od preduzetih mera za zaštitu životne sredine, gde se kao pozitivan primer mogu uzeti zemlje Evrope van ali …

Aerozagađenje i COVID-19 infekcija Read More »

Samoprocena stanja u kućnim uslovima

POČETNA Pri kućnom lečenju od COVID-19 infekcije ključna stvar je praćenje simptoma i njihovog eventualnog pogoršanja. Iskustveno, ako uopšte dođe do pogoršanja kliničke slike, to se dešava najčešće u drugoj nedelji od obolevanja. Ako znamo šta i na koji način pratimo i pravovremeno odreagujemo možemo prevenirati razvoj teže kliničke slike. Takođe kada držimo stvari pod …

Samoprocena stanja u kućnim uslovima Read More »

Materijal za obuku – Telefonska trijaža i praćenje stanja

POČETNA Opšti principi telefonske trijaže i praćenja stanja telefonskim putem pri ambulantnom pristupu pacijentu sa COVID-19 infekcijom Materijal za obuku lekara i studenata medicine Odgovarajući terapijski pristup podrazumeva pre svega dobru inicijalnu procenu kliničkog stanja obolelog, kao i praćenje dinamike nalaza. Dobra procena obuhvata nekoliko važnih aspekata: Instrumenti samoprocene pacijenta Inicijalna telefonska trijaža Koordinisan pristup …

Materijal za obuku – Telefonska trijaža i praćenje stanja Read More »

Laboratorijsko testiranje na SARS-CoV-2

POČETNA Rezime: Test za postavljanje dijagnoze SARS-CoV-2 infekcije je PCR test kojim se utvrđuje prisustvo virusa. Testovi kojima se utvrđuje prisustvo antitela (ELISA, eCLIA, brzi hromatografski testovi) ne mogu se koristiti kao jedini test za postavljanje dijagnoze COVID 19, jer se antitela ovim testovima ne mogu detektovati za vreme kraće od 7 dana od pojave …

Laboratorijsko testiranje na SARS-CoV-2 Read More »

Imunopatogeneza SARS-CoV-2 infekcije – za kolege

Autori: radna grupa za kliničke i terapijske aspekte UPK POČETNA Preuzeto sa sajta Osnovno o SARS-CoV-2 virusu Korona virusi su familija virusa koja uzrokuje respiratorne infekcije kod čoveka i životinja. Većina članova ove famije uzrokuje lakše respiratorne infekcije, dok koronavirus teškog akutnog respiratornog sindroma (engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus, SARS-CoV) i koronavirus bliskoistočnog respiratorninog …

Imunopatogeneza SARS-CoV-2 infekcije – za kolege Read More »

Šta virus korona radi našem telu? – doc. dr Emina Milošević, imunolog

POČETNA SARS-CoV-2, novootkriveni član familije koronavirusa, uzrokuje koronavirusnu bolest 2019 (COVID-19), infekciju disajnih puteva koja može da prođe bez ikakvih simptoma, ali i da izazove kliničku sliku od lakše prehlade pa sve do teške upale pluća koja nekad ima i smrtni ishod. Kao i svi virusi, SARS-CoV-2 nije živi organizam i mora da uđe u živu …

Šta virus korona radi našem telu? – doc. dr Emina Milošević, imunolog Read More »