Kontakt sa Ministarstvom zdravlja RS

Na ovoj stranici možete videti zahteve udruženja prema Ministarstvu zdravlja kao i izveštaje sa sastanaka.

Tema - Kršenje prava lekara

Dopis zahteva za sastanak poslat 21. 9. 2020.  - pročitajte dokument

Izveštaj sa sastanaka - pročitajte dokument

Udruženje UPK je 6. 10. 2020. uputilo zahtev direktno ministru zdravlja za aktiviranje Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i vraćanje nadležnosti ovom telu koje obavlja Krizni štab. - pročitajte dokument

Specijalne radne grupe UPK su sastavile listu stručnih preporuka za poboljšanje borbe protiv epidemije koje je udruženje poslalo MZ 14. 10. 2020. kada smo održali i konferenciju za štampu da ih promovišemo:

  1. Epidemiološke preporuke
  2. Kliničke i terapijske preporuke

UPK zvanično dobio potvrdu da je bilo ko pročitao i uvažio ove predloge.

Tema - Epidemiološka situacija i prethodni zahtevi

Dopis zahteva za sastanak poslat 4. 11. 2020.  - pročitajte dokument

Saopštenje tema sastanka 21. 11. 2020. - pročitajte

Izveštaj sa sastanaka - pročitajte

Kontaktirajte nas