Svako vreme ima svoje Feme

Ova epidemija je in vivo pokazala ogoljeni oportunizam pojedinaca. Profesorka epidemiologije je ušla u stranku i počela da brani masovna okupljanja po halama i obesmišljava osnovne protivepidemijske mere. Sada se usudila da se bavi i umetnošću na podjednako sramotan način.

Izjava Darije Kisić Tepavčević u kojoj se na najprizemniji način vređa jedan čovek, koji je pri tome jedan od najvećih filmskih i pozorišnih reditelja koje su ovi prostori iznedrili, a sve upakovano u formu lekarskog izveštaja, eklatantan je primer sramotnog ponašanja neprimerenog lekarskom pozivu i kaljanja ugleda profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Sa gnušanjem se ograđujemo od ovakve zloupotrebe diplome lekara u javnom prostoru. O tome bi morale da se izjasne Lekarska komora i Medicinski fakultet u Beogradu, koji opet imaju šansu da uzmu u zaštitu same principe medicinske struke ali i sve ostale institucije i strukovna udruženja u cilju nedvosmislene osude kako bi bilo jasno da je zloupotreba lekarske profesije u cilju jeftine političke propagande i medijiskog manipulisanja nedopustiva.

Gospođa Kisić Tepavčević bi morala uputiti javno izvinjenje gospodinu Markoviću ukoliko je zadržala nešto poštovanja prema tituli koju nosi ispred imena.

Goran Marković je personifikacija pristojnog društva.

Goran Marković je jedan od nas.

Goran Marković je nacionalno blago.

Goran Marković se ne dira!

Ujedinjeni protiv kovida

Kontaktirajte nas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *