Otvoreno pismo Kriznom štabu, Ministarstvu zdravlja i Institutu „Batut“

Udruženje lekara “Ujedinjeni protiv kovida” sa velikom zabrinutošću prati epidemijsku situaciju u Srbiji, ponovo ukazuje na počinjene greške u protivepidemijskoj borbi i na sve tragične posledice nesnalaženja, na prvom mestu nepotrebno izgubljene živote. Svesni sluđenosti našeg društva, nemamo drugi izbor, nego da držimo baklju profesionalizma u ovakvim okolnostima.

Iznova podsećamo na sledeće činjenice:

 1. Nedostatak organizacije i strategije: 

Zdravstveni sistem je u pandemiju ušao potpuno nepripremljen kako materijalno (odsustvo opreme, potrošnog materijala), tako i organizaciono (kontradiktorne i neostvarive instrukcije, lutanje pacijenata, zbrka oko karantina itd.). U odlučivanju o merama presudni su bili voluntaristički, demagoški i populistički motivi. Primera je puno, a navodimo samo jedan: kada je trebalo pripremati izbore, odjednom su, od 6. maja, prestala skoro sva ograničenja, pa su organizovani predizborni mitinzi, sportska takmičenja na punom stadionu, jedina u Evropi itd. Političari i rukovodioci zdravstvene službe predlagali su i istrajali u paramedicinskim savetima zaprepašćujuće pogrešno (lečićemo se rakijom, štiti nas genetska superiornost (!?), pomoći ćemo Kinezima da naprave vakcinu, mi ćemo za čas napraviti vakcinu, u toku je biološki rat itd.). Politikantska atmosfera među donosiocima odluka je učinila da se lekari u Kriznom štabu i danas, nakon godinu i po dana, brukaju izmišljanjem navodnog gubitka virulencije uzročnika, njegove nemogućnosti da se održi preko leta, davanjem netačnog značenja pojmovima kao što su epidemijski rep, džepovi zaražavanja itd. Rezultat je bio drugi, letnji talas epidemije. Mada su poznata pozitivna iskustva iz sveta, mi smo se uporno oglušivali o najuspešniju strategiju (kontrola putnika, pomno testiranje mogućih izvora zaraze, njihova izolacija, traganje za kontaktima i njihovo slanje u karantin, uz relativno normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti). Nedostatak testova može da bude opravdanje samo za proleće 2020, ali ne i za kasnije. 

2. Sluđivanje stanovništva: 

Najava predsednika Srbije početkom jula da će ponovo biti uvedeno vanredno stanje dovela je do nasilno gušenih demonstracija, jer je shvaćeno da iza pooštrenja mera nakon izbora ne stoje medicinski razlozi niti briga za javno zdravlje. Otuda nepotrebno buran treći, jesenje-zimski i četvrti, zimsko-prolećni talas. Za pasivnost uoči trećeg talasa lekari iz Kriznog štaba su opravdanje tražili u navodnim zakonskim ograničenjima, što je bilo apsolutno netačno, a uoči četvrtog talasa nisu se ni trudili da pravdaju novogodišnja veselja, skijanje i druga nekontrolisana okupljanja. Sada, uoči PETOG talasa, mandarinski mir Kriznog štaba, jer navodno do 500 novootkrivenih bolesnika ne zahteva njihovu pažnju, nagoveštava nove nevolje.

3. Malo šta je urađeno po zakonu: 

 • Potpuno je ignorisana Republička stručna komisija za zarazne bolesti, čija je nadležnost da bude mozak protivepidemijske akcije. 
 • Izmišljen je Krizni štab, pozivanjem na Zakon o vladi, za šta nema pravnog osnova a u zakonsku regulativu je uveden tek osam meseci kasnije, i to jednom polurečenicom. 
 • Vanredno stanje je proglašeno mimo predviđene procedure kojoj se pribegava samo kada je doveden u pitanje opstanak države.

4. Autoritet donosilaca odluka i potpuno odsustvo transparentnosti: 

Poseban udar na autoritet Kriznog štaba, ali i Instituta „Batut“ i Ministarstva zdravlja, predstavlja bezočno krivotvorenje podataka o obolevanju i umiranju. U Srbiji je u prvim fazama pandemije umiralo više lekara (za srednji i viši kadar nema zvaničnih podataka) nego drugde u Evropi. Članovi Kriznog štaba su izmišljali uvredljiva objašnjenja o navodnom samozaražavanju lekara, dok se prenebregavala činjenica da je rad bio haotično organizovan (odnos između čistog i nečistog, između zelenih i crvenih zona, serološki testovi kao uslov prijema u bolnicu itd.). Kada je ministar zdravlja konačno priznao da je prošle godine skriveno više od dve trećine umrlih, bilo je kasno za povratak poverenja. Do danas nastavljeno skrivanje obuhvatnih podataka o obolevanju i umiranju (osim štura dva-tri zbirna broja), uz bajate i retko ažurirane informacije, prevashodno ide na dušu Institutu „Batut“, ali ne služi na čast ni državi. Odsustvo jasne vizije, lutanja i povlađivanje nemedicinskim uticajima učinili su da se Srbija, sa oko 3500 umrlih na milion stanovnika, nalazi u samom vrhu liste najpogođenijih, a samim tim i najneuspešnijih zemalja u suzbijanju novog virusa korona. Taj dramatičan i traumatičan podatak zahteva otrežnjenje!

Imajući u vidu navedene okolnosti, zahtevamo:

 1. da se hitno odreaguje na pogoršanje epidemijske situacije kojem svedočimo jasnom strategijom i planom postepenog zatezanja mera prevencije, po modelu koji je UPK već predstavio, da se striktno sprovode mere, kao i da se poveća pristupačnost punktova za testiranje, s obzirom na to da smo još pre nedelju dana prešli važnu granicu od 5% pozitivnih u odnosu na testirane;
 2. da se uvede obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika kao njihova profesionalna i moralna obaveza, kao i još nekih kategorija zaposlenih u direktnom kontaktu sa velikim brojem ljudi (recimo, određenih sektora kao što su prosveta, policija, vojska, javne službe, ugostiteljstvo itd.);
 3. s obzirom na to da se bliži početak školske godine, apelujemo da se modalitet i sadržaj nastave ustanove i pripreme na vreme i da se omogući nastava uživo uz sprovođenje najstrožih protivepidemijskih mera, u šta uključujemo i obaveznu vakcinaciju prosvetnih radnika, te da se isti suoče sa posledicama svoje neodlučnosti u pogledu vakcinalne zaštite;
 4. u vezi s tim, ne podržavamo razdvajanje dece na vakcinisane i nevakcinisane, ali apelujemo na zdravstvene vlasti da omoguće da se deca preko 12 godina vakcinišu na lični zahtev roditelja, a na roditelje da zaštite sebe i svoju decu kako bi se život i obrazovanje što pre normalizovali; 
 5. da zdravstvene vlasti hitno osmisle i sprovedu strategiju za poboljšanje odziva za vakcinaciju: 
  • edukacijom stanovništva o virusu i važnosti vakcinacije, sa posebnim akcentom na mlade,
  • organizovanjem obaveznih seminara/webinara za zaposlene u različitim sektorima, posebno ako zaposleni dolaze u kontakt sa puno ljudi, 
  • uvođenjem obavezne vakcinacije za prisustvo različitim događajima;
 6. da se osmisli organizacija zdravstvenih ustanova na način koji ne ugrožava ne-kovid negu, koja je dokazano pretrpela veliki udar u prethodnom periodu, po modelu uključivanja privatne prakse u dijagnostiku i lečenje ne-kovid pacijenata;
 7. da država prestane da preko režimskih medija promoviše nenaučne i nakaradne stavove pojedinaca koji u naučnoj zajednici ne uživaju nikakav ugled, niti na bilo koji način učestvuju u lečenju obolelih od kovida, ali svojom slatkorečivošću i zvučnim titulama mogu da zavedu javnost;
 8. da profesionalne i staleške organizacije (SLD, LKS, odgovarajuća strukovna udruženja medicinskih sestara i tehničara) i medicinski fakulteti pozovu na odgovornost svoje članove, koji iz bilo kojih razloga sluđuju javnost iznosenjem besmislica, izmisljotina, neutemeljenih sumnji i, često, nastranih viđenja;
 9. da se Krizni štab isprsi i preuzme odgovornost za predstojeći epidemijski talas, kad je već preuzeo funkciju Republičke komisije za zarazne bolesti, što se postiže poštovanjem naučnih saznanja, a ne trulim kompromisima;
 10. da Krizni štab savesno razmotri predloge Stručnog komiteta za imunizaciju i da taksativno obavesti javnost koji predlozi mogu a koji ne mogu (i zašto ne mogu) da se ostvare;
 11. da se ukine zabrana Institutu za primenu nuklearne energije (INEP) i Institutu za medicinska istraživanja (IMI) da objavljuju podatke o serokonverziji posle druge doze i, posebno, o opadanju titra antitela tokom vremena po vrsti vakcine kao i da se izvede nacionalna studija o efektivnosti svih vakcina, (posebno bitno za različite uzrasne grupe) na osnovu ukrštanja baza podataka koje već postoje;
 12. da se ne manipuliše stavovima SZO, kao što je bila lažna vest o navodnoj zabrani obdukcija, već da se pošteno saopšti da ta organizacija nije stavila moratorijum na treću dozu (ona i nema takva ovlašćenja), već da je samo dala sugestiju zemljama članicama;
 13. da se jasno naznači pojedinac ili grupa koji će biti odgovoran/odgovorna za obolevanje i umiranje građana vakcinisanih kineskom vakcinom, ukoliko im bude uskraćena treća doza.  

Dužni smo da vam, na kraju, skrenemo pažnju na ogromno nezadovoljstvo i ogorčenost među našim kolegama, kako onih koji moraju ponovo u crvenu zonu, tako i svih koji rizikuju svoj život zbog nemara i neodgovornosti drugih, a potom svedoče i stradanju ne-kovid pacijenata koje vraćaju sa zaključanih vrata kovid bolnica i ostavljaju da se snalaze kako znaju i umeju.

IO i Savet udruženja lekara “Ujedinjeni protiv kovida”

3 thoughts on “Otvoreno pismo Kriznom štabu, Ministarstvu zdravlja i Institutu „Batut“”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *