Neželjeni efekti vakcina protiv COVID-19

Original članka na engleskom možete pronaći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

Naučno je pokazano da su COVID-19 vakcine sigurne, a vakcinisanje će vas zaštititi od razvoja težeg oblika bolesti i od umiranja od COVID-19. Nakon vakcinacije mogu se pojaviti blagi neželjeni efekti, što znači da naše telo stvara zaštitu.

Zašto je normalno imati blage neželjene efekte od vakcina

Vakcine su stvorene tako da nam razvijaju imunitet bez opasnosti od obolevanja. Uobičajeno je da se pojave blagi do umereni neželjeni efekti. To je zato što naš imunski sistem utiče na telo da reaguje na određene načine: povećava se protok krvi tako da više imunskih ćelija može da cirkuliše i podiže se telesna temperatura kako bi se ubio virus.

Blagi do umereni neželjeni efekti, poput blago povišene temperature ili bolova u mišićima, normalna su pojava i nisu razlog za uzbunu: to su znaci da imunski sistem tela reaguje na vakcinu, posebno na antigen (supstancu koja pokreće imunski odgovor) i priprema se za borbu protiv virusa. Ovi neželjeni efekti obično nestaju sami od sebe nakon nekoliko dana.

Uobičajni i blagi ili umereni neželjeni efekti su dobra stvar: pokazuju nam da vakcina deluje. Ako nema neželjenih efekata, ne znači da je vakcina neefikasna, jer svi različito reaguju.

Uobičajeni neželjeni efekti vakcina protiv COVID-19

Kao i svaka vakcina, COVID-19 vakcine mogu izazvati neželjene efekte, od kojih su većina blagi ili umereni i sami prolaze u roku od nekoliko dana. Kao što su pokazali rezultati kliničkih ispitivanja, mogući su i ozbiljniji ili dugotrajniji neželjeni efekti. Vakcine se kontinuirano nadgledaju radi otkrivanja i nadgledanja neželjenih reakcija.

Do sada prijavljeni neželjeni efekti vakcina protiv COVID-19 uglavnom su bili blagi do umereni i nisu trajali više od nekoliko dana. Tipični neželjeni efekti uključuju bol na mestu uboda, povišenu temperaturu, umor, glavobolju, bolove u mišićima, jezu i dijareju. Verovatnoća da se bilo koji od ovih neželjenih efekata dogodi različita je u zavisnosti od vakcine. Vakcine protiv COVID-19 štite samo od virusa SARS-CoV-2, pa je i dalje važno da budete dobro i da budete zdravi.

Retki neželjeni efekti

Retki neželjeni efekti dokazani kod nekih COVID-19 vakcina uključuju ozbiljne alergijske reakcije poput anafilaktičkog šoka; međutim, ova reakcija je izuzetno retka, i u Srbiji do sada nije zabeležena. Po prijemu vakcine, osoba treba da ostane 15–30 minuta na mestu vakcinacije kako bi zdravstveni radnici bili na raspolaganju u slučaju alergijskih reakcija. Pojedinci bi trebalo da obaveste svoje lokalne zdravstvene ustanove nakon vakcinacije ako se jave neočekivani neželjeni efekti ili drugi zdravstveni događaji – poput neželjenih efekata koji traju duže od tri dana. Nacionalne vlasti i međunarodna tela, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju, pažljivo prate bilo kakve neočekivane neželjene efekte nakon upotrebe vakcina protiv COVID-19, i po potrebi adaptiraju protokole. U posledenje vreme je bilo reči o neželjenim efektima tipa tromboembolijskih događaja nakon nekih vakcina, ali je pokazano da se oni javljaju u istoj meri kod vakcinisanih kao i kod nevakcinisanih pa se ne može da zaključiti da je vakcina uzrok tome. Takođe, višestruko je veći rizik od ovakvih pojava ukoliko se oboli od kovida, što je još jedan argument za vakcinaciju. Bitno je upamtiti da ukoliko se nešto desilo NAKON vakcinacije ne znači da se desilo ZBOG vakcine i takve uzročno-posledične veze se moraju naučno dokazati. Dok se to ne desi, jedina etička stvar je stopirati primenu, što su neke zemlje i uradile dok se istraživanje ne završi. Ali ukoliko se pokaže da nema dokaza koji potrvrđuju vezu sa vakcinacijom, a benefit primene vakcine premašuje potencijalne (teorijske) rizike na nivou populacije, logično je da se primena vakcina nastavlja. 

Dugotrajni neželjeni efekti

Neželjeni efekti se obično javljaju u prvih nekoliko dana od dobijanja vakcine, a nema zabeleženih dugotrajnih neželjenih efekata. Od kada je započeo prvi program masovne vakcinacije početkom decembra 2020. godine, administrirane su stotine miliona doza vakcine. 

Česta je zabrinutost ljudi da će oboleti od COVID-19 zbog primanja vakcine, ali nijedna od odobrenih vakcina ne sadrži živi virus koji uzrokuje COVID-19, što znači da je oboljevanje ZBOG vakcine nemoguće.  Više o tipovima vakcina čitajte ovde.

Nakon vakcinacije, obično treba nekoliko nedelja nakon revakcinacije da telo izgradi imunitet protiv SARS-CoV-2. Dakle, moguće je da bi osoba mogla da se zarazi neposredno pre ili posle vakcinacije i još uvek razboli od COVID-19, pre nego što je razvila dovoljan imunitet. To je zato što vakcina još uvek nije imala dovoljno vremena da pruži zaštitu, pa je poštovanje mera i nakon vakcinacije jako bitno da bismo sačuvali sebe ali i druge oko nas.

Kontaktirajte nas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *