UPK – Saopštenje za javnost

Zdravlje građana nema cenu!

Udruženje lekara Ujedinjeni protiv kovida (UPK) već mesecima istrajno i argumentovano upozorava na katastrofalne propuste učinjene tokom pandemije u Srbiji, istovremeno nudeći Ministarstvu zdravlja (MZ) i tzv. Kriznom štabu (KŠ) predloge mera i rešenja, čija bi primena značajno doprinela borbi protiv epidemije. KŠ i MZ su se ili u potpunosti oglušili na ove inicijative i predloge UPK ili su neke delimično i neuspešno primenili sa velikim zakašnjenjem. 

Naknadne javne i poluprivatne jadikovke dr Kona i ostalih članova KŠ i njihovo priznavanje grešaka koje su mogle i morale biti izbegnute, neće vratiti preminule, niti će umanjiti patnje nepotrebno obolelih. Sada kada smo ponovo na pomolu novog talasa i kada vidimo ponavljanje istog obrasca ignorancije, nerazumevanja potrebe da se učini SVE kako bi se pritisak na zdravstvene radnike smanjio, i dnevni rast broja obolelih usporio, smatramo da je trenutak da ponovimo svoj stav.

UPK sve vreme apeluje za sistematičan pristup i aktivan odnos prema aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. U ovom trenutku jasno je svakome da se nalazimo u veoma nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji do koje je došlo zbog neaktivnosti KŠ, kao i otvorenog kršenja propisanih mera. U skladu sa trenutnim stanjem predlažemo paket mera po crnom nivou – zatvaranje privrede iz našeg predloga iz oktobra 2020. To, između ostalog, podrazumeva: 

  • obustavljanje svih skupova i događaja, 
  • potpuna obustava rada ugostiteljskih objekata (dozvoljena dostava na kućnu adresu), 
  • obustava svih sportskih i kulturnih dešavanja, 
  • dozvoljen rad samo prehrambenim prodavnicama, 
  • rad od kuće, 
  • na otvorenom kretanje u grupama od dvoje (ne računajući decu ispod 12 godina), 
  • savet za kućne posete samo urgentne prirode, 
  • organizovan rad vrtića i nižih razreda kao opcija za roditelje esencijalnih profesija, ostalo obrazovanje online, 
  • gradski prevoz samo za esencijalna i neodložna putovanja, limitiran samo na sedeća mesta itd. 

Ovakve mere moraju ostati na snazi konstantno najmanje dve nedelje a optimalno bar četiri da bi imale efekta, sve manje od toga je nesvrsishodno i uzaludno. Potrebno je napraviti i poštovati plan na duži period sa utemeljenim koracima. Ukoliko se ovakve mere adekvatno primene, zatvaranje građana u formi policijskog časa nije potrebno. Članovi KŠ moraju da shvate da menjanje odluka svaka dva dana, kontradiktornost, nedoslednost i neizvesnost koje karakterišu rad KŠ direktno utiču na neuspeh u sprovođenju protivepidemijskih mera i u suzbijanju ovog talasa epidemije. Dakle, za sav neuspeh odgovoran je isključivo KŠ, te apsolutno niko nema prava da se žali na “nedisciplinu” građana. 

Podsećamo da po zakonu borbom protiv epidemije treba da rukovode ministar zdravlja, Republička stručna komisija i Zavod za javno zdravlje. Takođe, pomenutim nadležnim organima uopšte ne trebaju ni vanredno stanje, niti bilo kakva procedura koja se vezuje za vanredno stanje. Po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, nadležnim organima (u koje ne spada KŠ) dovoljno je proglašenje epidemije, te iza toga vanredne situacije, a ona je na snazi od samog početka epidemije. Takvim poigravanjem sa zakonima, terminima, lošim izborom epidemioloških mera, te konstantnim zakasnelim reakcijama, KŠ direktno utiče na veliki broj preminulih i zaraženih, čak i da prihvatimo zvanične brojeve kao istinite. 

Upozoravamo sve lekare koji se nalaze u KŠ, da su svesno i voljno dospeli u položaj da, suprotno zakletvi koju su položili, konstantno traže balans između života, odnosno zdravlja ljudi i ekonomije

Prema našem stavu, samo prihvatanje odgovornosti i izlazak iz KŠ svih lekara bio bi jedini časni potez koji bi svi oni mogli da preduzmu, i da javno zatraže aktivaciju Republičke stručne komisije u kojoj reč struke neće biti zloupotrebljavana i preglasavana, već poštovana. To duguju pre svega svojim kolegama a zatim i svim građanima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *