Život nema cenu

Temelj, srž i suština nastanka Ujedinjenih protiv kovida (UPK) sadržana je u univerzalnom moralnom zakonu koji život uzima kao čovekovu najveću vrednost i koji kao takav nema cenu. Za razliku od svih drugih zakona i vrednosti moralni zakoni UPK su apsolutnog i univerzalnog karaktera, što znači da u poređenju ili sukobu sa svakim drugim zakonom ili vrednošću uvek i bezuslovno imaju prednost, i isključuju svaku mogućnost da vas neki političar, lekar, etičar, ekonomista, pravnik, filozof, sveštenik, umetnik ili bilo ko ubedi u u nešto drugo.

Apsolutnog znači i da su moralni zakoni UPK nezavisni od bilo kakvih ili čijih interesa i da ne prihvataju nikakve kompromise, relativizaciju, politizaciju, patriotizam itd. jer bi tako prestali da budu moralni zakoni, a vi prestali da budete članovi UPK. Univerzalnost podrazumeva da važi za sve ljude sveta, dakle bez obzira na njihovo obrazovanje, zanimanje, socioekonomski status ili bilo kakva religijska, nacionalna ili politička uverenja. Zato kao UPK lekari nikada nećemo prihvatiti “da neki moraju umreti, da bi drugi živeli”, niti da “život ne sme stati”, zato što lekari znaju da život staje samo onda kada prestane moždana aktivnost.

Kao i Imanuela Kanta i nas iz UPK samo “dve stvari ispunjavaju sve većim strahopoštovanjem i divljenjem što ih više promišljam(o)”, a to su “zvezdano nebo nada mnom (nama) i moralni zakon u meni (nama).” Jasno vam je da je u ovom zakonu sadržana i Hipokratova zakletva tako da je odgovornost lekara neuporediva sa svim drugim, jer pored moralne podrazumeva profesionalnu odgovornost.

UPK su pobuna, plemenita pobuna u ime života i u ime profesije koja spašava živote.

Neka godina pred nama izvuče sve najbolje iz nas kao ljudi. Neka bude ispunjena smehom i radošću. Neka ljubav vuče stvari. Budite nam svi zdravo!

Svim građanima Srbije sretne novogodišnje i božićne praznike žele lekari Ujedinjeni protiv kovida.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *