Ujedinjeni protiv kovida

Udruženje “Ujedinjeni protiv kovida” je strukovno udruženje lekara koje uz jasan otklon od nepotizma, partijiske pripadnosti, ljudi na rukovodećim pozicijama sa materijalnim pretenzijama, osoba sklonih korupciji i svega onoga što naše zdravstvo decenijama unazad opterećuje pokušava da izgradi sistem u kome lekari, medicinske sestre, tehničari i sav ostali kadar mogu da rade ponosno, slobodno i posvećeno, i da za to budu adekvatno plaćeni.

Poslednjih dana usled nemoći i nesposobnosti države da se nosi sa krizom, nastalom usled neadekvatne strategije u borbi protiv kovida, pokušava se spinovanje u javnosti i zamena teza uvlačenjem naše profesije u medijsko blato.

Mi niti želimo niti ćemo biti deo toga. Od kolege Kona očekujemo odgovore na javno postavljena pitanja. Trudićemo se da i dalje javnost obaveštavamo o svim novim stručnim predlozima u vezi Kovida 19 preko našeg sajta i da budemo konstruktivni u do sada najtežoj situaciji u kojoj se našlo naše zdravstvo. Oni neka nastave da se bave atentatima, ambasadorima, kućama i uvredama naših kolega. Ako ništa drugo ostaće zabeleženo na koju se strategiju odlučila naša država u vreme kada je od ovog virusa umirao dnevno najveći broj građana.

Udruženje UPK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *