Kolege, znate li koja su vaša prava?

“Zakon je za svakoga zakon”, “Što ti zakon dadne, niko ti ne ote”, “Najveća je nepravda kad ko od zla djela svog još i korist kakvu ima”, “Pravdi je nasilje najgori protivnik”. 

Kada bismo ove citate iz XIX veka, čiji je autor Valtazar Bogišić, jedan od najvećih pravnika koje smo ikada imali, podveli pod današnji radnopravni status lekara, mogli bismo da napravimo sledeće citate: 

  • Zakon je isti i za lekare, i za načelnike, i za direktore, i za medicinske sestre, i za medicinske tehničare, kao uostalom i za sve ostale zaposlene u sistemu javnog zdravlja;
  • Ono što vam Zakon daje za pravo, ne mogu vam oduzeti ni direktori, ni načelnici, niti bilo ko treći; 
  • Činjenjem kakve nepravde prema vama, ti isti direktori, i ti isti načelnici nikako ne smeju imati još i kakve dodatne benefite po sebe;
  • Na sve to, nikako se ne sme dozvoliti da bilo ko prema vama sprovodi verbalno ili psihičko nasilje;

Imajući u vidu činjenicu da smo kroz rad Grupe za zaštitu prava lekara UPK došli do spoznaje o nekim činjenicama koje bi se mogle korigovati, u periodu koji je ispred nas ćemo postavljati pojedine tekstove kako bismo borbu za prava lekara učinili što efikasnijom. 

Sumirano, možemo zaključiti da imamo dve stvari na kojima bismo mogli da radimo. Najpre, utvrdili smo da lekari u većini situacija i nisu najbolje upoznati niti svesni koja sve prava imaju. Često nam se dešava da nam se lekari jave za jedan problem, a kroz razgovor, uz postavljanje dodatnih pitanja, dođemo do spoznaje o kršenju i brojnih drugih prava. 

Drugo pitanje jeste činjenica da svoja prava možemo realizovati tek pošto ih zahtevamo. Na veliku žalost, veoma često, što zbog sadržine propisa, što zbog nezakonitog delovanja poslodavca, prava se ne ostvaruju sama po sebi. Upravo obrnuto, podrazumeva se ili naša obaveza, ili postoji potreba da se sami pobrinemo o realizaciji svojih prava. Upravo iz ovog razloga, želimo da animiramo što veći broj lekara da nam prijavljuju svoje probleme koje imaju pred svojim poslodavcima, kako bismo zajednički mogli da pravimo strategiju, te pristupimo rešavanju problema. 

Obaveštavamo vas da ćemo veoma brzo obraditi teme radnog vremena, godišnjih odmora i zlostavljanja na radu. Nakon toga ćemo raditi i na još nekim temama, a slobodno nam možete davati i predloge o temama za koje biste bili zainteresovani.

Slobodni ste da sve probleme koje imate prijavite preko email adrese UPK.pravalekara@gmail.com

Grupa za zaštitu prava lekara UPK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *