Izveštaj sa sastanka UPK i MZ – saopštenje za javnost

Poštovani građani,

Dana 21. novembra 2020. godine, održan je drugi sastanak predstavnika Udruženja lekara “Ujedinjeni protiv kovida” (u daljem tekstu: UPK) sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Republike Srbije (u daljem tekstu: MZ).

Sahrana patrijarha Irineja

Imajući u vidu činjenicu da se država nalazi u jako nepovoljnoj situaciji, smatramo da je od izuzetne važnosti da se prvo izjasnimo o sutrašnjoj sahrani patrijarha Irineja. O tome je bilo reči i tokom sastanka. Na insistiranje UPK da se obavezno zabrani okupljanje vernika tokom vikenda i sahrane patrijarha Irineja i obezbedi uživo TV prenos. Ministarstvo je navelo da je taj događaj veliki rizik, ali da oni ne mogu da zabrane vernicima dolazak. Ono što mogu, i što će da učine jeste apelovanje na vernike da na taj skup ne idu. UPK smatra, uz poštovanje svih verskih osećanja, da je u ovakvoj epidemiološkoj krizi održavanje sahrane na način kako je to planirano i pasivan stav državnih organa po ovom pitanju prvorazredna opasnost po zdravlje stanovništva i zdravstveni sistem što je u koliziji sa zakonom i važećim propisima za vreme epidemije! 

Trenutna epidemiološka situacija i predlozi epidemioloških mera

Tema sastanka bila je trenutna jako nepovoljna epidemiološka situacija i posledice koje su najviše doprinele kolapsu zdravstvenog sistema u Republici Srbiji, kao što je predstavljeno na našem sajtu

Predstavnici UPK su konstatovali da Republička stručna komisija za zarazne bolesti postoji samo na papiru i MZ neće da istu aktivira i da joj mogućnost odlučivanja, kako je zakon predvideo. Po tom pitanju dobili smo informaciju da je Vlada RS formirala Krizni štab, ali smatramo da medicinski deo Kriznog štaba nema veliku ulogu u odlučivanju. UPK smatra da se neizostavno nadležnost zdravstvenih institucija mora vratiti, te će i u daljem radu insistirati na svemu tome. 

Očigledno je, iako to MZ ne želi da potvrdi, da se stvari ne drže pod kontrolom i da su višemesečne greške, učinjene od strane nadležnih državnih organa dovele do trenutnog stanja, te da država očigledno ne zna kako da se dalje bori sa ovom krizom. Upitani zašto nisu prihvatili bar neke od stručnih predloga koje smo im dostavljali tokom poslednjih meseci, pokušali su bezuspešno da prebace krivicu na sopstvenu pisarnicu, uz obrazloženje da  im isti nisu bili dostavljeni. Međutim, mi smo u nekoliko navrata, i u zahtevu za ovaj sastanak ponovo insistirali na našim predlozima, a prosto neverovatno deluje činjenica da je neko iz administracije MZ odlučio da ministru ne dostavlja pismena koja su na njega adresirana. Takođe, održali smo posebnu konferenciju za štampu na kojoj se nije pojavila ni jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, te smatramo da postoji cenzura našeg pojavljivanja na istim. Na ovu opasku ministar je obećao da će dati sve što j eu njegovoj moći da se više pojavljujemo u medijima sa našim stručnim preporukama.

Što se tiče neprimerenih protivepidemijskih mera, Ministarstvo nas je obavestilo da je u toku postupak pooštrovanja mera, te su naveli da će detaljno razmotriti i sve predloge UPK koji su tokom sastanka predočeni. Navedeni predlozi nalaze se na zvaničnom sajtu UPK. Ministarstvo se ne slaže da se sa merama kasnilo. Taj stav UPK smatra neprihvatljivim. Slikovito, od 14. oktobra 2020. godine kada je UPK dostavio konkretne stručne predloge, pa do 17. novembra 2020. godine kada su konačno uvedene mere, pozitivno testiranih je bilo gotovo 70% od svih pozitivno testiranih tokom cele epidemije, dok je u ovom periodu preminulo čak 32% od ukupnog broja preminulih za celokupno trajanje epidemije. 

Na insistiranje predstavnika UPK na jasnoj strategiji za budući period, ministar je konstatovao da se situacija pomno prati, a mere donose u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, sa čime se mi ne slažemo i to smo jasno izneli i dokazali. Međutim, ministar je sam sebe demantovao rekavši da su potrebne rigoroznije mere (u istoj nedelji kada su trenutne mere uvedene) i da se radi na tome da se od utorka uvedu nove mere. Međutim mi smo mišljenja da ne postoji jedan zdravorazumski razlog da se te mere ne uvedu odmah, sem da se opravda organizovanje sahrane na način na koji je najavljeno. 

Nezadovoljstvo zdravstvenih radnika

Ministarstvu je preneto ogromno nezadovoljstvo zdravstvenih radnika, problemi sa nedostakom opreme i kadra i loši uslovi rada na šta je MZ imalo argument da opreme nigde ne fali i da je samo neophodno da direktori zdravstvenih ustanova na vreme trebuju opremu. 

Dodatno, MZ je navelo da je raspisalo konkurse za lekare, te da je neophodno da se nezaposleni lekari jave na konkurse. UPK će insistirati u daljem periodu da se svi lekari koji nisu zaposleni angažuju na neodređeno vreme u zdravstvenom sistemu, kao i da se omogući privatnoj praksi dijagnostika i lečenje non-kovid pacijenata. UPK će analizirati situaciju sa trebovanjima opreme od strane zdravstvenih ustanova. Teoretski, za nedostatak opreme mogu biti odgovorni samo direktori ustanova ili nadležni u MZ.

Na sastanku je naglašeno i da ne odustajemo od traženja odgovornosti i svih prethodnih zahteva koji su veoma bitni, ali da je trenutno hitnija tema zdravlje građana, lekara i zdravstvenog sistema. 

3 thoughts on “Izveštaj sa sastanka UPK i MZ – saopštenje za javnost”

  1. Meri Jovanović

    iskreno smo zabrinuti zbog neodgovornog ponašanja MZ i zanemarivanja osnovnih potreba kako medicinskog osoblja, tako i pacijenata. u slučaju noncovid pacijenta u porodici moram da istaknem nedostatak lekova, nedolazak lekara na posao, samim tim i nemogućnosti obavljanja neophodne terapije. u užasnoj smo situaciji!

  2. Poštovani,
    S obzirom da u javnosti vlada iluzija da tzv. lockdown supresira ekonomiju, šaljem vam dva istraživanja koje su izvršili ugledni američki stručnjaci i koji potvrđuju da ekonomiju zapravo uništava pandemija, a da je NPI (Non-Pharmaceutical Interventions) spašavaju od kraha. U pojedinim istupima i Vaših članova se može videti nerazumevanje ovog pitanja, pa evo dva linka. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561560 i https://insights.som.yale.edu/insights/study-shows-which-restrictions-prevent-covid-19-fatalities-and-which-appear-to-make-things?fbclid=IwAR1h8umqxj9LrvptwCd0jBoMcNbRc-FXciTQkf8XOZRl5lDCwf4yBO7OFb0. Bilo bi zaista dobro da i stručnjaci u UPK budu mnogo aktivniji u ovoj katastrofi, inače će posledice biti neuporedivo veće nego što bilo ko može da pretpostavi. Vaši istupi su retki i pomalo defetistički.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *