Predlog mera prevencije po nivou rizika

Autor: Epidemiološka radna grupa UPK

Epidemiološki tim UPK sastavio je pregled mera prevencije prenošenja virusa SARS-CoV2 u odnosu na nekoliko nivoa rizika. Situacija u zdravstvu početkom novembra 2020. godine ukazuje na potrebu da se uvedu znatno strožije mere i da se one adekvatno sprovedu. Bez uvida u tačnu epidemiološku situaciju, ne možemo precizno odrediti koji nivo mera je potrebno trenutno uvesti. Da bismo mogli da jasno definišemo trenutnu epidemiološku situaciju potrebno je pratiti i znati brzinu promene vrednosti nekoliko epidemioloških parametara u prethodnom periodu:

  1. broj, mesto, rasprostranjenost i karakteristike zaraženih, uključujući obim sekundarnog i tercijarnog prenošenja virusa;
  2. 14-dnevna i 7-dnevna kumulativna incidenca, 5-dnevni prosek slučajeva po okruzima i na nacionalnom nivou;
  3. indikatori prenošenja virusa (uključujući broj zaraženih, stopu pozitivnih u odnosu na ukupno testirane i reproduktivni broj);
  4. kapaciteti zaštite za upravljanje epidemijama u okruženjima sa visokim rizikom i kod osetljive populacije;
  5. kapaciteti i mogućnosti programa za uzorkovanje, ispitivanje, praćenje kontakata i nadzor bolesti;
  6. kapaciteti i otpornost zdravstvene službe u pogledu: novih prijema i popunjenosti bolnica i novih prijema u intenzivnim jedinicama i njihove popunjenosti;
  7. brojevi umrlih;
  8. podaci o suzbijanju zaraze i uvođenju sezonske vakcine protiv gripa;
  9. međunarodna situacija u regionu i svetu. 

Zato su ove kombinacije mera samo preporuke i podložne su promenama u zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije. 

Kako je trenutno posebno važno limitirati rad ugostiteljskih objekata, UPK tim je pripremio detaljni paket mera za ugostiteljske objekte koje možete pogledati ovde.

U duhu principa saradnje i solidarnosti na kojima je udruženje zasnovano, pozivamo stručnu javnost i naše cenjene članove da doprinesu poboljšanju ove radne verzije predloga. Ako smatrate da imate konstruktivne predloge, kontaktirajte nas popunjavanjem ovog formulara.

Kontaktirajte nas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *