Saopštenje o formiranju udruženja građana ‘’Ujedinjeni protiv kovida’’

Poštovani građani, poštovane kolege,

Ovim putem vas obaveštavamo da je formirano udruženje građana ‘’Ujedinjeni protiv kovida’’. Nakon inicijative ‘’Ujedinjeni protiv kovida’’ iz jula meseca kada je otvoreno pismo potpisalo najpre 350 lekara, a u danima koji su usledili broj potpisnika se povećao na skoro 3000, u razgovorima među nekoliko hiljada lekara pojavila se jasna želja za formalizacijom inicijative kroz formiranje udruženja koje bi moglo da predstavlja kanal komunikacije za mnoge u struci, među sobom ali i prema javnosti, koji žele nešto, ali i imaju šta da kažu u vezi sa situacijom koja nas je kao državu i društvo pogodila pojavom pandemije Kovid 19, koja je trenutno u fokusu. Kroz brojne diskusije, i veliki broj zapažanja i predloga od strane lekara potpisnika došlo se do jasnog stava da u budućnosti jedan od osnovnih ciljeva udruženja treba da bude i reorganizacija, modernizacija, i konsolidacija zdravstvenog sistema, od koje bi koristi imali pre svega građani kroz poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga ali i lekari kroz poboljšanje uslova rada i podizanje standarda. Idemo korak po korak. 

‘’Ujedinjeni protiv kovida’’ će biti pre svega strukovno udruženje, koje će kroz angažovanje samih lekara koji su deo sistema pokušati da taj sistem načini boljim. Neki od ciljeva su rad na edukaciji i zdravstvenoj prosvećenosti stanovništva u cilju prevencije, racionalna
organizacija primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, izrada strategije lečenja ‘’non-covid’’ pacijenata, depolitizacija i utvrđivanje načina izbora rukovodećeg kadra uz veće učešće zaposlenih, zaštita zdravstvenih radnika od političkog
progona i mobinga, slobodno istupanje zaposlenih u javnosti i poništavanje uredbi o zabrani istih, funkcionalan sistem ocenjivanja uspešnosti i zadovoljstva zaposlenih rukovodećim kadrom-menadžmentom, stručno usavršavanje itd. Konstruktivni i korektivni predlozi biće usmereni i prema Ministarstvu zdravlja i državnoj upravi, Zajednici medicinskih fakulteta, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i svim ostalim relevantnim institucijama u cilju popravljanja uređenosti i funkcionalanosti zdravstvenog sistema. Uz jasan otklon od nepotizma, partijiske pripadnosti, ljudi na rukovodećim pozicijama sa materijalnim pretenzijama, osoba sklonih korupciji, i svega onoga što naše zdravstvo decenijama unazad opterećuje pokušaćemo da izgradimo sistem u kome lekari, medicinske sestre i tehničari i sav ostali kadar mogu da rade ponosno, slobodno i posvećeno, i da za to budu adekvatno plaćeni.

Obzirom na trenutni fokus vezan za pandemiju Kovid 19 i epidemiološku situaciju u zemlji i svetu pri udruženju su već formirana tela sačinjena od ljudi sa stručnim integritetom, oslanjajući se na komunikaciju i solidarnost među kolegama, koja se bave konkretnim
temama: operativna grupa epidemiologa (Prof. dr Zoran Radovanović, Prof. dr Predrag Djurić, dr Dragoslav Popović, dr Ivana Prokić), operativna grupa za terapijiske i kliničke aspekte (Prof. dr Dragana Jovanović pulmolog, Prof. dr Dragan Delić infektolog, Prof. dr
Radan Stojanović farmakolog, Prof. dr Vojislava Nešković anesteziolog, Doc. dr Emina Milošević imunolog, dr Goran Kruševija anesteziolog, dr Lazar Bralušić anesteziolog, dr sc. med Vladan Čokić internista -naučni savetnik, dr Srđan Lukić pulmolog, dr Jovana Milić), operativna grupa za organizacione aspekte u zdravstvu (dr Bojan Dereta, dr Branka Petrović, dr Goran Luburić), grupa za zaštitu prava lekara (Nenad Vojnović advokat, dr Anđela Gavrilović, dr Zlatko Bokun). Udruženje takođe ima i izvršni odbor (Prof. dr Slobodan Savić, Prof. dr Dragan Delić, Ass. dr Milan Dobrić, dr Miloš Bojović, Prof. dr Milan Djukić, dr Vuk Vučić, Doc. dr Emina Milošević, dr Andjela Gavrilović, dr Bojan Dereta) i savet udruženja (Prof. dr Zoran Radovanovic, Prof. dr Dragana Jovanović, Prof. dr Saša Živić, Prof. dr Lidija Ristić, Prof. dr Aleksandar Nešković, dr Predrag Dugalić, dr Rade Panić). U nastajanju su i grupa za psihološku podršku kolegama i građanima, i grupa za kontinuiranu komunikaciju sa kolegama iz inostranstva radi razmene iskustava i dobre kliničke prakse. Izrada dokumenata/smernica je već neko vreme u toku i stručna javnost će biti u dogledno vreme obaveštena.

Udruženje će biti otvoreno za sve lekare koji žele da bilo samo članstvom bilo aktivnim učešćem u radu daju svoj doprinos u daljoj borbi. Članstvo u udruženju će biti besplatno. Potpisnici inicijative su već krenuli sa učlanjivanjem. Sastav i struktura daljih stručnih tela biće pravljeni na principu dobrovoljnosti i slobodnih izbora svakog od lekara budućih članova koji će zahvaljujući energiji, entuzijazmu i kreativnosti koju poseduju menjati svet oko sebe na bolje. Svi su dobrodošli. Svi predlozi su dobrodošli. Svaka podrška drugih strukovnih udruženja je dobrodošla. Bez ikakve želje da se bavimo politikom, a sigurno ne na onaj način na koji je ista u našoj zemlji prepoznata, ovo će biti dobronamerna borba da uspostavimo zdravstveni sistem koji će funkcionisati na principima izvrnosti a ne negativne selekcije, koja je u našoj struci, ali nažalost i u društvu, veoma prisutna decenijama iza nas.

Slobodoumni ljudi ne okreću glavu od stvarnosti koja ih okružuje, oni pokušavaju da je poprave.

Udruženje građana ‘’Ujedinjeni protiv kovida’’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *