Ujedinjeni protiv kovida


Priključi se, potpiši proglas

Kao lekari koji su položili zakletvu u kojoj, između ostalog piše, ‘’održavaću svim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja’’ , smatramo da nam je moralna i profesionalna obaveza da ukažemo na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo. Naša ljudska i profesionalna reakcija na stvarnost sa kojom se medicinski radnici svakodnevno susreću u svom radu, dovela je do ove inicijative.

Tehnički organizatori su prvi potpisnici proglasa. Ne postoje formalni organizatori mimo potpisnika proglasa, i on pripada svima nama.

Pozivamo sve medicinske stručnjake da u skladu sa epidemiološkom situacijom proglas potpišu elektronski. Potpisivanje se vrši ispisivanjem rukom na papiru teksta "Ujedinjeni protiv kovida, {potpis}". Po želji, sloganu i potpisu može prethoditi neki tekst po ličnom izboru. Papir se slika i šalje emailom na adresu ujedinjeni.protiv.kovida@gmail.com kao attachment, a u telu poruke pišete svoje ime i prezime i titulu sa kojom želite da budete navedeni.


Otvoreno pismo Vladi RS i ostalim nadležnim institucijama

Mi,

dole potpisani,

odlučujemo se na javno istupanje jer ne vidimo drugo rešenje za javno-zdravstvenu katastrofu u kojoj se naša država nalazi. Ne samo Hipokratova zakletva, već i opšta etika nalaže da ukažemo na probleme koji su zdravstvene radnike doveli u ovu situaciju i otežavaju im dalji rad. U interesu je javnosti da se ovi problemi istraže, odgovorni pojedinci i institucije procesuiraju i naprave koraci ka zdravstvenom sistemu bez straha i prevage politike nad stručnošću.

Potpuno popuštanje protivepidemijskih mera u predizbornom periodu (mitinzi, utakmice, turniri, proslave i sl.) dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom i to se nikako ne može opravdati stručnim motivima. Konfuzija povodom broja obolelih i preminulih je izazvana neslaganjem sa statističkim i epidemiološkim očekivanjima, saznanjima iz svakodnevnog rada, te kontradiktornim izjavama u javnosti.

Sve to je ozbiljno uzdrmalo zdravstveni sistem i narušilo poverenje i građana i zdravstvenih radnika u isti. Iz tog razloga želimo da se oštro ogradimo od republičkog Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19.

Tražimo:

  1. da se javnosti objasni nadležnost nad bazom iza COVID portala,
  2. da se organizuje postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih, obolelih i umrlih od kovida-19, kako u opštoj populaciji, tako i među zdravstvenim radnicima.
  3. nezavisnu istragu; ukoliko se utvrdi da su podaci bili namerno zataškavani, za odgovorne koji su u tome svesno i namerno učestvovali treba tražiti profesionalnu, a i svaku drugu odgovornost.
  4. da odgovornost za nastalu štetu preuzme Krizni štab u celini.
  5. da se formira novi Krizni štab koji bi činili eksperti sa dokazanim stručnim i moralnim kvalitetima. Javnosti i novim članovima bi pod hitno trebalo razjasniti uzroke neuspeha trenutnog Kriznog štaba.
  6. da se stane na put zastrašivanju i politizaciji koji i inače, a naročito u epidemiji, ometaju dobru praksu i narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika.

Pozivamo vlasti da brzo reaguju u skladu sa teškom trenutnom situacijom. Pozivamo građane da poštuju epidemiološke preporuke uprkos njihovom kasnom dolasku.Pozivamo kolege da stanu uz nas, jer jedini način da pobedimo strah koji vlada u zdravstvu je da svi stanemo zajedno.

Samo zajedno možemo pomoći jedni drugima.

Samo zajedno možemo pomoći građanima Republike Srbije u ovoj borbi.

Borba protiv kovida je zajednička borba.

Ujedinjeni protiv kovida

Potpisi su pomereni na novu stranicu https://protivkovida.tk/